Privacyverklaring

LiVeStijl hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat LiVeStijl zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over LiVeStijl

Volledige naam : LiVeStijl
Adres : Marchantstraat 12, 5344 SG te Oss
Website : www.LiVeStijl.nl
E-mail : info@LiVeStijl.nl
Telefoonnr. : +31-6-11214641
KvK-nummer : 83618171

Lisa Verhoeven is de functionaris voor de gegevensbescherming.

Jouw persoonsgegevens

Voor de diensten die LiVeStijl aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door LiVeStijl kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht.

LiVeStijl verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan mij. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van de diensten mogelijk niet uitgevoerd worden door LiVeStijl voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor LiVeStijl (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het maken van een offerte;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met LiVeStijl;
 • Het verifiëren dat jij jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent;
 • Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden.
LiVeStijl verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • LiVeStijl heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt jouw persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms heeft LiVeStijl een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

  Marketing:
  Als jij een dienst van LiVeStijl afneemt, dan kan ik jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan LiVeStijl (blijven) groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

  Vorderingen:
  Ook heb ik het recht jouw persoonsgegevens te gebruiken om onder andere fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Ik heb in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer ik niet het recht zou hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat ik mijn recht niet kan halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor mijn bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt je doen door contact met mij op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot mijn belang. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Website

Ik plaats reviews op het openbare gedeelte van de website. Maar uitsluitend na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou. Daarbij wordt enkel jouw naam gepubliceerd. Reviews kunnen op verzoek geanonimiseerd worden, ook achteraf.

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. LiVeStijl maakt gebruik van functionele- en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van de website van LiVeStijl. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Maak ik gebruik van cookies waar wel jouw toestemming voor nodig is, dan zal ik jou hier jouw uitdrukkelijke toestemming voor vragen bij het bezoeken van de website.

Op de website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

Op de website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Ik heb daarbij de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.

Social media

Op de website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.
Mocht je zelf een bericht, een review of dergelijke op de sociale mediapagina’s of elders van/over LiVeStijl plaatsen, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op de sociale mediapagina’s van LiVeStijl jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens kunnen bovendien worden meegenomen in de zoekmachine resultaten.

Nieuws

Via berichten op de Social media pagina’s van LiVeStijl die jij kunt liken, houd ik je graag op de hoogte over leuke aanbiedingen, nieuwe diensten en/of producten.

Delen met derden

LiVeStijl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de hostingprovider en websitebouwer die de website op zijn server heeft staan;
 • de bankrelatie/ betaalsysteem;
 • de derde(n) die ik mogelijk inhuur ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die ik mogelijk inzet voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.
LiVeStijl verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van LiVeStijl te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog een (1) kwartaal bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal een (1) maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website en systemen

LiVeStijl houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast worden de website als ook de systemen die gebruikt worden goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging en veilige omgeving te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door LiVeStijl .
Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met LiVeStijl op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Ik verzoek jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat ik kan vaststellen dat ik de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vraag ik jou om jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met LiVeStijl op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe jij dit kunt doen.